Typ Pojedynczego Obciążenia Wewnętrznego

S11/S12
S22
S33
AVG E-LINER