AGV System PL


IMG_20170622_101317

System AGV składa się z jednego, lub więcej, zasilanego akumulatorem pojazdu który jest sterowany komputerem i porusza się bez udziału operatora, czy kierowcy. Pojazd ten może holować załadowane przedmiotami wózki, które mogą się z nim sprzęgać automatycznie. Wózki (przyczepy) mogą przewozić surowce lub gotowe produkty. AGV może również przewozić przedmioty na sobie. Przedmioty te mogą być przyjmowane przez wbudowane rolkowe przenośniki i rozładowane przez odwrócenie kierunku obrotu rolek. Interfejs z urządzeniem ładującym zapewnia automatyczne działanie.

 

Pojazdy AGV mają zdefiniowane trasy i obszary, w których mogą się poruszać. Nawigacja jest osiągana za pomocą różnych metod, jak na przykład metoda taśmy magnetycznej przyklejonej do podłogi, nawigacji laserowej, metoda pętli indukcyjnej.

Najprostsze, najmniej zawodne i jednocześnie najtańsze wersje AGV są najczęściej sterowane przy użyciu taśmy magnetycznej. Są oferowane w różnych konfiguracjach i są stosowane do transportu części między stanowiskami montażowymi i transportu towarów wewnątrz zakładów lub magazynów.

 


Metody Nawigacji

Taśma magnetyczna lub optyczna

Do wyznaczenia trasy używana jest przyklejona do podłogi taśma magnetyczna lub kolorowa taśma refleksyjna (lub pas namalowany farbą refleksyjną). Pojazdy są wyposażone w czujniki magnetyczne lub optyczne, które wyczuwają obecność taśmy i umożliwiają prowadzenie pojazdu wzdłuż wyznaczonej taśmą trasy.

Zaletą tej metody jest prosta i tania instalacja i możliwość łatwej i szybkiej modyfikacji trasy.

Przewody umieszczane w podłożu

Trasa jest wyznaczona przez przewód elektryczny umieszczony w kanale wykonanym w podłożu. Przewód jest używany do przesyłania sygnału radiowego lub prądu o określonej częstotliwości, który generuje pole magnetyczne. Czujnik zamontowany na podwoziu blisko podłoża wyczuwa położenie pojazdu względem ścieżki sygnału i zapewnia poruszanie się po wyznaczonej trasie.

Nawigacja laserowa

Używa się tutaj odbłyskowe tarcze umieszczane na ścianach, kolumnach lub nieruchomych maszynach. Pojazd AGV ma zamontowany obrotowo skaner laserowy, który „omiata” otoczenie wózka wiązką laserową kilkanaście razy na sekundę. Po odbiciu od tarczy, wiązka ta odczytywana jest przez skaner. Układ nawigacji oblicza kąt i odległość mijanych tarczy odblaskowych. Zorientowanie wózka w przestrzeni roboczej następuje poprzez triangulację aktualnej pozycji i porównanie do mapy trasy zakodowanej w pamięci. Pojazd jest kierowany do celu używając uaktualniane w sposób ciągły jego położenie.

Zaletą tego systemu jest duża precyzja sterowania i łatwość modyfikacji trasy.


Rodzaje Pojazdów AGV

Wózki holownicze (Towing vehicles)

To były pierwsze pojazdy AGV wprowadzone do użytku i to zastosowanie jest dalej bardzo popularne. Wózki holownicze mogą ciągnąć kilka innych wózków kołowych i łączna ich ładowność może dochodzić do 3,5 tony. Mogą być wyposażone w różne rodzaje zaczepów, w tym automatyczne.

Wózki pojedynczego załadunku (Unit load vehicles)

Są wyposażone w platformy, na których spoczywa ładunek. Mogą być przystosowane do transportu ładunków o różnych rozmiarach i kształtach. Platformy ładunkowe mogą mieć napędzane rolki umożliwiające automatyczny załadunek i rozładunek, jak również w podnośniki umożliwiające połączenie z innymi urządzeniami. Mogą też posiadać inne specjalne wyposażenie, jak na przykład pojemniki z wieloma przegrodami do transportu części.

Wózki widłowe (Fork trucks)

Jest to popularna grupa pojazdów mająca wszechstronne zastosowanie. Mogą obsługiwać różne ładunki (palety, rolki, specjalne stojaki) na poziomie podłogi lub na podwyższeniu. Mogą być używane do magazynowania ładunków na regałach.